Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:30:58

Läget på elmarknaden - vecka 40 2023

Ökade priser på EPAD:s i SE1, SE2 och SE4.

Systempriset ökade med 43 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 5,4 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 ökade med 47 procent där medel blev 3,2 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 21 procent och veckomedel blev 6 EUR/MWh. I elområde SE4 sjönk spotpriset med 71 procent och hade ett medel på 6 EUR/MWh.

Priserna på EPAD:s ökade med 229,9 procent i SE1 och SE2, minskade med 86,8 procent i SE3 och ökade med 17,6 procent i SE4.

Magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige har ökat med 1,9 respektive 2,4 procentenheter och befinner sig nästintill det normala.

Medeltemperaturen var något högre än det normala medan nederbörden var något lägre än det normala.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 83 procent vilket motsvarar en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter