Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:33:00

Läget på elmarknaden - vecka 24 2023

Stigande spotpris i SE1 och SE2.

Systempriset ökade med 84 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 63 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 ökade med 152 procent där veckomedlet blev 52 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 151 procent och veckomedlet blev 52,1 EUR/MWh medan spotpriset i SE4 ökade med 48 procent och veckomedlet blev 104,5 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 7,9 procent och hade ett veckomedel på 115,4 USD/ton, oljepriset minskade med 2,4 procent och veckomedlet landade på 74,3 USD/fat, gaspriset steg med 29,4 procent där veckomedlet blev 35,9 EUR/MWh.

Under veckan var temperaturen högre än normalt och nederbörden lägre än normalt.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 78 procent, detta motsvarade en ökning med 22 procent jämfört med föregående vecka. Oskarshamn förlängde sitt underhåll fram till den 12 juni men var sedan åter i drift under resten av veckan.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter