Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:10:35

Läget på elmarknaden - vecka 15 2023

Minskade systempris och sjunkande gaspris.

Systempriset minskade med 38 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 61,6 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 minskade med 53 procent där veckomedlet blev 37 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 55 procent och veckomedlet blev 37,7 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 51 procent och veckomedlet blev 42,5 EUR/MWh. Under veckan var medeltemperaturen något över det normala och nederbörden var lägre än normalt. Den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige befann sig även under det normala.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 96 procent, detta motsvarade en minskning med 3 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna på kol och gas sjönk under veckan med 7,9 respektive 7,7 procent medan terminspriset på olja ökade med 1 procent.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden. Läs nuläget på elmarknaden på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter