Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:01:13

Läget på elmarknaden - vecka 10 2023

Högre systempris och sjunkande gaspris.

Systempriset steg med 41 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 108,8 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 steg med 166 procent där veckomedlet blev 77,9 EUR/MWh. I elområde SE3 steg spotpriset med 71 procent och veckomedlet blev 113,1 EUR/MWh. I SE4 var veckomedelet oförändrat jämfört med föregående vecka och det blev 113,3 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol sjönk med 14,1 procent och hade ett veckomedel på 121,2 USD/ton, oljepriset sjönk med 0,8 procent och veckomedlet landade på 83,3 USD/fat, gaspriset sjönk med 3,7 procent där veckomedlet blev 44,8 EUR/MWh.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 69 procent, detta motsvarade en minskning med 5,5 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats - Nuläget på elmarknaden Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter