Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:30:12

Läget på elmarknaden - vecka 47 2022

Högre systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 93 procent i jämförelse med föregående vecka och landade på veckomedlet 177,9 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med 92 procent och genomsnittspriset var 191,9 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 90 procent och det ökade med 89 procent i elområde SE4. Genomsnittspriserna i SE3 och SE4 var 205,3 EUR/MWh respektive 206 EUR/MWh.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 28,8 procent respektive 11,2 procent. Terminspriset för årskontrakten ökade med 17,3 procent.

Även terminspriserna på kol och gas ökade under veckan med 19,1 respektive 5,8 procent medan terminspriset på olja sjönk med 5,9 procent.

Under veckan som gick låg temperaturen i Sverige strax under det normala för veckan och nederbörden under veckan låg under medelvärdet.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter