Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:44:46

Läget på elmarknaden - vecka 24 2022

Systempriset ökade med 3 procent i jämförelse med föregående vecka. Sjunkande spotpriser i SE1 och SE2 och stigande terminpriser på gas.

I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 75 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 6 procent och det ökade med 16 procent i elområde SE4.

Priserna på EPAD:s ökade med 2 procent i elområde SE1 och SE2 och fortsatte att minska i elområde SE3 med 35,7 medan det ökade i elområde SE4 med 1,2 procent.

Terminspriserna på kol ökade under veckan med 2,4 procent, terminpriserna på olja minskade med 2,3 procent och terminpriserna på gas ökade med 30,9 procent.

Medeltemperaturen för veckan var strax över det normala och nederbörden låg en bit över medelvärdet.

I Sverige var veckomedel för kärnkraftens tillgänglighet 77 procent, vilket var en ökning med 1,1 procent i jämförelse med föregående vecka. Ringhals 3 är på fortsatt revision och väntas åter i drift 1 juli.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter