Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:55:47

Läget på elmarknaden - vecka 22 2022

Åter stigande systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 93 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 38 procent.

I elområde SE3 ökade spotpriset med 61 procent och det ökade med 49 procent i elområde SE4. Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade med 4,9 respektive 11,9 procent och årskontrakten ökade med 48,9 procent i jämförelse med föregående vecka.

Terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 3,4 respektive 2,9 procent och terminspriset på gas ökade med 0,4 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 10,1 respektive 7,5 procentenheter. Medeltemperaturen för veckan var strax under det normala och nederbörden låg en bit över medelvärdet.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft var 70 procent, vilket var en minskning med 15,5 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter