Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:46:54

Läget på elmarknaden - vecka 20 2022

Högre systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 54 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 145 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 57 procent och det ökade med 98 procent i elområde SE4.

Priserna på EPAD:s ökade med 4,9 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 27,9 respektive 3,7 procent.

Även terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 7,3 respektive 4,7 procent och terminspriset på gas minskade med 6,5 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 4,3 respektive 3,4 procentenheter. Temperaturen i Sverige låg nära den normala och nederbörden var mindre än vad den brukar vara.

Tillgängligheten i kärnkraft ökade under veckan med 3,2 procent i Sverige och med 1,5 procent i Norden.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter