Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 20:14:23

Nu är det dags för energiföretagen att rapportera in årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden

Nu är systemet öppet så att elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag kan börja rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Fjärrvärmeföretagen ska även lämna in uppgifter om drift- och affärsförhållanden. Sista inrapporteringsdag är den 31 juli 2024.

Nu öppnar e-tjänsten för inrapportering av energiföretagens årsrapporter och för fjärrvärmeföretagens uppgifter om drift- och affärsförhållanden (DoA-rapporter) för 2023.

Inrapporteringen sker i e-tjänsten NEON och sista dag för företagen med kalenderår som räkenskapsår att rapportera in uppgifterna är den 31 juli 2024.

Ett startbrev med information om inrapporteringen har eller kommer att skickas ut till alla företag via Företagsportalen.

Det här används uppgifter till

Inrapporteringen av årsrapporter sker enligt ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen.

Uppgifterna i årsrapporten är en viktig grund i Ei:s beräkning av intäktsramar för elnätsföretag och gasnätsföretag. Utöver det används uppgifterna vid tillsynsarbete och till ekonomiska analyser. De redovisade uppgifterna i årsrapporterna publiceras också på Ei:s webbplats.

Även fjärrvärmeföretagens årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden publiceras på ei.se. Öppenhet om de ekonomiska förhållandena ska bland annat motverka en oskälig prissättning av fjärrvärme och öka förtroendet hos kunderna.

Till inrapporteringen

Inrapportering årsrapporter

Inrapportering drift- och affärsförhållande (DoA)

Om e-tjänsteportalen Neon

Neon vänder sig till elnäts-, fjärrvärme- och naturgasföretag som ska rapportera in årsrapporter, nätavgifter och effekttariffer, rapporter om drift- och affärsförhållanden (DoA), samt indikatorer för smarta elnät.

Praktisk information om e-tjänsten och behörigheter, samt vanliga frågor och svar finns här: E-tjänsteportal och behörighet

Även om företaget har haft behörighet sedan tidigare, är det viktigt att behörigheterna ses över så att de är aktuella. Firmatecknare har också möjlighet att lägga till och ta bort behörigheter samt lägga till kontaktpersoner.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter