Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:11:13

Nytt för i år – elnätsföretag ska rapportera in uppgifter om smarta elnät

I april ska elnätsföretag för första gången rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) kopplade till utvecklingen av smarta elnät. Uppgifterna ska rapporteras in senast den 30 april via Ei:s e-tjänst som öppnar i början av april.

I år är första året som svenska elnätsföretag ska rapportera in uppgifter om utvecklingen av smarta elnät.

Bakgrunden finns i det europeiska elmarknadsdirektivet och skyldigheten att rapportera in uppgifter gäller merparten av de svenska elnätsföretagen, men det finns undantag för små företag som uppfyller vissa villkor*. Dessa kan själva välja om de vill rapportera in uppgifterna till Ei eller inte.

Ei:s uppgift enligt direktivet är att samla in uppgifterna och följa utvecklingen av smarta elnät. Vartannat år ska myndigheten även ta fram en rapport med rekommendationer.

Vad ska rapporteras in?

För att följa utvecklingen av smarta elnät har Ei tagit fram ett antal indikatorer som sammantaget ska ge en bild av dels användning av smarta elnät, dels behovet av och förutsättningarna för smarta elnät. Exempel på indikatorer är användning av flexibilitetstjänster, spänningskvalitet, nättariffer och anslutna energilager.

Dessa och ytterligare indikatorer finns beskrivna i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2022:5 om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät.

Senast 30 april

Senast den 30 april ska berörda elnätsföretag ha rapporterat in uppgifterna till Ei. Inrapporteringen kommer att ske via e-tjänsten Neon som öppnas i början av april. Redan nu finns en sida med information om inrapporteringen. Där finns även länk till föreskrifterna och en handbok. Handboken kommer inom kort att uppdateras med bilder och praktiska instruktioner för inrapporteringen i e-tjänsten Neon.

I slutet av mars kommer Ei även att skicka ut ett startbrev till elnätsföretagen, med praktisk information inför inrapporteringen.

Mer om inrapporteringen finns här: Indikatorer för smarta elnät

*Ett nätföretag som har färre än 5000 kunder och som saknar en gränspunkt där nätföretaget är skyldig att mäta överförd energi och flöde i, enligt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, behöver inte rapportera uppgifter enligt Ei:s föreskrift (EIFS 2022:5).

Vad är ett smart elnät?

Smarta elnät används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva framtidens elnät. Det handlar om ny teknik och nya tjänster, men också om nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign i syfte att möjliggöra energiomställningen.

Smarta elnät är inget självändamål utan ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för elkunderna och för samhället i stort. Smarta elnät kan bidra till integreringen av förnyelsebar energi, ökad energieffektivitet och ett mer motståndskraftigt och tillförlitligt elnät.

Kontakt
Indikatorer för smarta elnät
Energisystem

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter