Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:43:04

Anslutning till elnätet 2024 – här är de avgifter som Ei anser skäliga

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) justerat värdena i den metod som används för att beräkna avgiften för anslutning till elnätet. De nya värdena börjar gälla den 1 januari 2024.

Elnätsföretag har rätt att ta ut en avgift för att ansluta en anläggning till elnätet. Avgiften ska vara skälig och om en kund anser att avgiften är för hög, kan kunden begära att avgiften ska prövas av Ei. För att kunna göra detta har Ei sedan länge en metod för att räkna ut vad som är en skälig avgift för att ansluta exempelvis en villa eller en anläggning om högst 25 ampere till elnätet.

Enkelt beskrivet räknas avgiften ut utifrån en grundavgift, därefter tillkommer en kostnad per meter beroende på hur långt det är till anslutningspunkten.

Uppdateras varje år

Metoden har funnits under många år, men uppdateras årligen. Uppdateringen innebär att kostnaderna indexeras för att på så sätt följa den generella kostnadsutvecklingen för de delar som ingår i en anslutning.

Värdena i den nu uppdaterade schablonmetoden gäller för anslutningar vars offerter skrivits från och med den 1 januari 2024.

Den uppdaterade metoden för 2024: Anslutningsavgifter för uttag 16-25 A Ei PM2013:03 version 10.

Ei kan pröva anslutningsavgifter

Nätföretagen bestämmer själva sina priser för anslutningsavgifter. Om du anser att du fått betala en för hög avgift för anslutning av en fastighet till elnätet kan du anmäla det till Ei som då prövar ditt ärende med schablonmetoden som utgångspunkt.

Så länge som anslutningsavgiften som nätföretaget tar ut inte är högre än den högsta skäliga avgiften i schablonmetoden, ifrågasätter inte Ei att avgiften är skälig. Om den däremot är högre än vad Ei anser skäligt ska elnätsföretaget justera sin offert eller återbetala mellanskillnaden.

Information om anslutning till elnätet och anslutningsavgifter för 2023 och 2024 finns på ei.se under rubriken Anslutning till elnätet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter