Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:13:45

Föreskrift EIFS 2022:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar EIFS 2022:6. Föreskriftens konsekvensutredning med ärendenummer 2021-103737 hittar du i vårt e-diarium. Länk till annan webbplats.