Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:22:06

Tillsyn på elhandelsmarknaden Ei PM2022:05

I det här PM:et sammanfattar vi våra tillsynsinsatser inom elhandelsområdet under 2020 och 2021. Under denna period har Energimarknadsinspektionen (Ei) haft ett särskilt fokus på beteenden som myndigheten kallar oschysst elhandel. Att reglerna på marknaderna följs är centralt för att Sverige ska ha väl fungerande handel med el. Det handlar företrädesvis om kundens rätt till information, villkors- och fakturafrågor samt rutiner för klagomålshantering och då även möjligheten att kunna komma i kontakt med sitt elhandelsföretag.