Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:31:59

Granskning av inrapporterade timprisavtal på Elpriskollen Ei PM2022:04

Enligt ellagen ska de elhandelsföretag (elhandlare) som erbjuder elavtal till elanvändare rapportera in uppgifter om elavtalet till Energimarknadsinspektionen (Ei). Inrapporterade uppgifter om villkor och priser visas på vår sajt Elpriskollen (elpriskollen.se Länk till annan webbplats.) för att underlätta för konsumenter och småföretag att kunna jämföra olika elavtal i de fall man vill byta elhandelsföretag eller omförhandla sitt nuvarande elavtal. Sedan maj 2020 är elhandelsföretagen skyldiga att även rapportera in sina timavtal till Ei. För att kunna kontrollera kvaliteten på inrapporterade timprisavtal har Ei genomfört denna granskning.