Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:06:52

Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden CACM

Status

Ei:s beslut Pdf, 1.2 MB.

Systemansvarigas förslag på tidsgräns Pdf, 97.3 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2016-102480