Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 13:39:05

Läget på elmarknaden - vecka 21 2024

Magasinfyllnadsgraden över det normala.

Systempriset ökade med 87 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 24,6 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 ökade med 32 procent där medel blev ungefär 10,8 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 9 procent där veckomedel blev 11,8 EUR/MWh och i SE4 minskade spotpriset med 180 procent och veckomedel blev 49,4 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 3,6 procent och hade ett veckomedel på 112,7 USD/ton, oljepriset sjönk med 0,9 procent och veckomedlet landade på 82,4 USD/fat, gaspriset ökade med 12,3 procent där veckomedel blev 33,7 EUR/MWh.

Under veckan befann sig den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige över det normala, detta motsvarade en ökning med 9,4 samt 12,20 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Under veckan låg medeltemperaturen på 16,9 grader vilket var varmare än det normala (12,5 grader). Nederbörden hade ett veckomedel på 82 GWh under veckan vilket var lägre än normalen.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 76 procent detta var en ökning med 6,4 procent jämfört med föregående vecka. Vindkraftsproduktionen i Norden minskade med 23 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter