Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:20:45

Läget på elmarknaden - vecka 20 2024

Sjunkande spotpriser och ökad vindkraftsproduktion.

Systempriset minskade med 67 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 13,2 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 minskade med 65 procent där medel blev ungefär 8,2 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 71 procent där veckomedel blev 10,8 EUR/MWh och i SE4 minskade spotpriset med 66 procent och veckomedel blev 17,7 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 0,8 procent och hade ett veckomedel på 108,8 USD/ton, oljepriset sjönk med 0,2 procent och veckomedlet landade på 83,1 USD/fat, gaspriset minskade med 1,8 procent där veckomedel blev 30 EUR/MWh.

Under veckan låg medeltemperaturen på 17,1 grader vilket var varmare än det normala (10,5 grader). Nederbörden hade ett veckomedel på 134 GWh under veckan vilket var lägre än normalen.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 70 procent detta var en minskning med 7,8 procent jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige ökade med 16 procent jämfört med föregående vecka. I Norden ökade vindkraftsproduktionen med 43 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter