Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 20:20:04

Läget på elmarknaden - vecka 19 2024

Minskad kärnkraft och vindproduktion.

Systempriset ökade med 12 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 39,7 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 minskade med 23 procent där medel blev ungefär 23,6 EUR/MWh. I elområde SE3 och SE4 steg spotpriset med 14 procent och veckomedel blev 36,8 EUR/MWh och 52,5 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 2,8 procent och hade ett veckomedel på 109,7 USD/ton, oljepriset sjönk med 2,2 procent och veckomedlet landade på 83,3 USD/fat, gaspriset steg med 3,8 procent där veckomedel blev 30,6 EUR/MWh.

Under veckan låg medeltemperaturen på 9,3 grader vilket var något kallare än det normala (10,5 grader).

Nederbörden hade ett veckomedel på 566 GWh under veckan vilket var lägre än normalen.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 78 procent detta var en ökning med 14,6 procent jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige minskade med 11 procent jämfört med föregående vecka. I Norden minskade vindkraftsproduktionen med 26 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter