Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:29:31

Läget på elmarknaden - vecka 50 2023

Ökad vindkraft och sjunkande spotpriser.

Systempriset minskade med 24 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 80,9 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 minskade med 29 procent där medel blev 76,2 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 31 procent och veckomedel blev 76,9 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 32 procent och veckomedel blev 76,9 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 4,8 procent och hade ett veckomedel på 110,4 USD/ton, oljepriset sjönk med 0,7 procent och veckomedlet landade på 75,3 USD/fat, gaspriset minskade med 11,1 procent där veckomedel blev 34,9 EUR/MWh.

Under veckan befann sig den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige under det normala, detta motsvarade en minskning med 3,5 samt 4,10 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige ökade steg med 75 procent jämfört med föregående vecka.

Nu tar Läget på elmarknaden juluppehåll och publiceras igen vecka 3 2024.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter