Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:40:38

Läget på elmarknaden - vecka 48 2023

Kallt väder och högre priser.

Kallt väder bidrog till ökade priser i hela landet. Systemprisets veckomedel landade på 76,2 EUR/MWh, en ökning med 34 procent jämfört med vecka 47.

I elområde SE1 och SE2 var ökningen på 14 % medan i SE3 och SE4 ökade veckomedlet med 78 respektive 75 procent. Veckomedelpriset i SE1 och SE2 blev 53,8 EUR/MWh, i SE3 71,5 EUR och i SE4 74,6 EUR.

Medeltemperaturen för veckan blev -5,2 grader, 7 grader under normaltemperaturen.

Nederbörden för veckan var 760 GWh vilket är under det normala. Terminspriserna för januari, kvartal 1 och 2024 ökade samtliga med ungefär 10 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige var 87 procent, vilket motsvarar en minskning med 4,1 procent mot föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen var som högst i början av veckan och avtog sedan mot helgen. Totalt producerades 744 GWh i Sverige, en minskning med 20 procent mot veckan innan.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter