Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:22:18

Läget på elmarknaden - vecka 43 2023

Kallare väder och minskad nederbörd.

Systempriset ökade med 171 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 60,4 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 ökade med 309 procent där medel blev 39,1 EUR/MWh. I elområde SE3 steg spotpriset med 135 procent och veckomedel blev 57,7 EUR/MWh. I SE4 ökade spotpriset med 155 procent och veckomedel blev 67 EUR/MWh. Som högst var timpriset 193,6 EUR/MWh i elområde SE4.

Terminspriserna för års-, månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 0,2 procent, 10,4 procent respektive 1,8 procent.

Priserna på EPAD kontrakt ökade med 12,6 procent i SE1 och SE2, minskade med 3,1 procent i SE3 och minskade med 7,1 procent i SE4.

Under veckan var medeltemperaturen 4,4 grader vilket är några grader kallare jämfört med det normala. Nederbörden låg på 301 GWh under veckan vilket även det var lägre än det normala.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 91 procent vilket är en ökning med 7,3 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter