Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:51:57

Läget på elmarknaden - vecka 31 2023

Minskad tillgänglig kärnkraft.

Systempriset minskade med 14 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 26,9 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE3 sjönk med 17 procent där veckomedlet blev 22,2 EUR/MWh. I elområde SE4 steg spotpriset med 25 procent och veckomedlet blev 33,3 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 4,9 procent och hade ett veckomedel på 107,7 USD/ton, oljepriset steg med 1,4 procent och veckomedlet landade på 84,9 USD/fat, gaspriset minskade med 1,4 procent där veckomedlet blev 28,5 EUR/MWh.

Priset på utsläppsrätter redovisade ett veckomedel på 84,5 EUR/tC02 vilket var en minskning med 7 procent jämfört med föregående vecka.

Den ingående magasinpåfyllnadsgraden i Sverige befann sig under det normala. Under veckan var medeltemperaturen under det normala och nederbörden var långt över det normala.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 64 procent, detta motsvarade en minskning med 27,4 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter