Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:15:15

Läget på elmarknaden - vecka 30 2023

Minskad nederbörd.

Systempriset ökade med 33 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 31,2 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE3 steg med 30 procent där veckomedlet blev 26,7 EUR/MWh. I elområde SE4 steg spotpriset med 18 procent och veckomedlet blev 26,7 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 7 procent och hade ett veckomedel på 113,3 USD/ton, oljepriset steg med 5,1 procent och veckomedlet landade på 83,7 USD/fat, gaspriset steg med 5,9 procent där veckomedlet blev 28,9 EUR/MWh.

Den ingående magasinpåfyllnadsgraden i Sverige befann sig under det normala. Under veckan var medeltemperaturen och nederbörden under det normala.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 87 procent, detta motsvarade en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter