Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:43:59

Läget på elmarknaden - vecka 23 2023

Högre temperatur och minskad nederbörd.

Systempriset ökade med 64 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 34,2 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 ökade med 111 procent där veckomedlet blev 20,6 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 21 procent och veckomedlet blev 20,8 EUR/MWh medan spotpriset i SE4 ökade med 15 procent och veckomedlet blev 70,4 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 14,4 procent och hade ett veckomedel på 106,9 USD/ton, oljepriset ökade med 1,6 procent och veckomedlet landade på 76,1 USD/fat, gaspriset steg med 14,5 procent där veckomedlet blev 27,7 EUR/MWh.

Under veckan var temperaturen högre än normalt och nederbörden lägre än normalt.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 64 procent, detta motsvarade en ökning med 8,5 procent jämfört med föregående vecka. Oskarshamn förlängde sitt underhåll fram till den 12 juni.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter