Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:03:58

Läget på elmarknaden - vecka 21 2023

Terminspriset för årskontrakt ökar.

Systempriset sjönk med 39 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 13 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 sjönk med 40 procent där veckomedlet blev 3,5 EUR/MWh. I elområde SE3 sjönk spotpriset med 16 procent och veckomedlet blev 18,8 EUR/MWh medan spotpriset i SE4 steg med 4 procent och veckomedlet blev 66,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för årskontrakten ökade under veckan med 59,3 procent, medan månads- och kvartals­kontrakten minskade med 16,3 procent respektive 7,3 procent.

Terminspriserna på kol sjönk med 0,9 procent och hade ett veckomedel på 102,3 USD/ton, oljepriset steg med 1,5 procent och veckomedlet landade på 76,9 USD/fat, gaspriset sjönk med 12,4 procent där veckomedlet blev 27,3 EUR/MWh.

Under vecka 20 minskade elanvändningen och produktionen i Sverige med 5,6 procent.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter