Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:15:49

Läget på elmarknaden - vecka 19 2023

Ökad temperatur och minskad nederbörd.

Systempriset sjönk med 39 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 47,7 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE3 sjönk med 61 procent där veckomedlet blev 27,2 EUR/MWh i SE1 samt 27,5 EUR/MWh i SE2 och SE3. I elområde SE4 sjönk spotpriset med 27 procent och veckomedlet blev 55,6 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol sjönk med 9,4 procent och hade ett veckomedel på 114,6 USD/ton, oljepriset ökade med 1,4 procent och veckomedlet landade på 76 USD/fat, gaspriset sjönk med 5,6 procent där veckomedlet blev 35 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen cirka 4 grader över det normala och nederbörden låg på lägre nivåer än normalt.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 65 procent, detta motsvarade en minskning med 13,9 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Gå till nuläget på elmarknaden - Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter