Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:55:17

Läget på elmarknaden - vecka 17 2023

Ökad nederbörd.

Systempriset steg med 5 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 78,8 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 steg med 9 procent där veckomedlet blev 63,9 EUR/MWh. I elområde SE3 steg spotpriset med 7 procent och veckomedlet blev 65,2 EUR/MWh. I SE4 steg spotpriset med 9 procent och veckomedlet blev 71 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol steg med 4,2 procent och hade ett veckomedel på 134,8 USD/ton, oljepriset sjönk med 4,2 procent och veckomedlet landade på 79,6 USD/fat, gaspriset sjönk med 4,5 procent där veckomedlet blev 39,1 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen något under det normala och nederbörden låg på högre nivåer än normalt.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 68 procent, detta motsvarade en minskning med 14,6 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs nuläget på elmarknaden på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter