Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:18:37

Läget på elmarknaden - vecka 9 2023

Ökade spotpriser i SE4.

Systempriset minskade med 3 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 77,1 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 42 procent där veckomedlet blev 29,3 EUR/MWh.

I elområde SE3 minskade spotpriset med 13 procent och veckomedlet blev 66,2 EUR/MWh, medan det ökade med 41 procent i SE4 där veckomedlet blev 113,2 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 0,8 procent och hade ett veckomedel på 141,1 USD/ton, oljepriset ökade med 1,6 procent och veckomedlet landade på 84 USD/fat, gaspriset minskade med 6,9 procent där veckomedlet blev 46,5 EUR/MWh.

Under veckan var nederbörden lägre än normalt och i Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 78 procent, detta motsvarade en minskning med 6,9 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats - Nuläget på elmarknaden Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter