Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:07:55

Läget på elmarknaden - vecka 7 2023

Stigande spotpriser och sjunkande gaspriser.

Systempriset ökade med 16 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 79,8 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 43 procent där veckomedlet blev 42,7 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 12 procent och veckomedlet blev 65,8 EUR/MWh, medan det ökade med 1 procent i SE4 där veckomedlet blev 84,3 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 3,9 procent och hade ett veckomedel på 135,2 USD/ton, oljepriset ökade med 1,2 procent och veckomedlet landade på 85,1 USD/fat, gaspriset minskade med 5,2 procent där medelpriset blev 51,9 EUR/MWh.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden. Läs mer på Energimyndighetens webbplats - Nuläget på elmarknaden Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter