Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:49:09

Läget på elmarknaden - vecka 6 2023

Minskande system- och spotpriser.

Systempriset minskade med 25 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 69 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 56 procent där veckomedlet blev 29,8 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 35 procent och veckomedlet blev 59 EUR/MWh, medan det minskade med 12 procent i SE4 där veckomedlet blev 83,6 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 6,1 procent och hade ett veckomedel på 130,2 USD/ton, oljepriset ökade med 1,4 procent och veckomedlet landade på 84,1 USD/fat, gaspriset minskade med 5 procent där medelpriset blev 54,8 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen något över det normala och nederbörden var lägre än normalt.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter