Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:00:29

Läget på elmarknaden - vecka 4 2023

Ökade priser på EPAD:s i SE3 och SE4.

Systempriset minskade med 23 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 89,4 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 53 procent där veckomedlet blev 37,7 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 19 procent och veckomedlet blev 82,6 EUR/MWh, medan det ökade med 4 procent i SE4 där veckomedlet blev 117,2 EUR/MWh.

Priserna på EPAD:s minskade med 34,4 procent i SE1 och SE2, ökade med 49,5 procent i SE3 och ökade 39,9 procent i SE4.

Terminspriserna på kol minskade med 11,1 procent och hade ett veckomedel på 153,1 USD/ton, oljepriset ökade med 1,3 procent och veckomedlet landade på 86,9 USD/fat, gaspriset minskade med 4,6 procent där medelpriset blev 58,2 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen något över det normala och nederbörden var lägre än normalt.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter