Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:53:56

Läget på elmarknaden - vecka 3 2023

Högre systempris och sjunkande gaspris.

Systempriset ökade med 54 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 116,3 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 31 procent där veckomedlet blev 79,5 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 45 procent och veckomedlet blev 102,2 EUR/MWh, medan det ökade med 54 procent i SE4 där veckomedlet blev 113,2 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 2,4 procent och hade ett veckomedel på 172,3 USD/ton, oljepriset ökade med 4,2 procent och veckomedlet landade på 85,8 USD/fat, gaspriset minskade med 10,6 procent där medelpriset blev 61,1 EUR/MWh.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 84 procent, det var en ökning på 1,1 procent sedan föregående vecka. I Norden var tillgängligheten på kärnkraft 76 procent vilket var en ökning på 0,9 procent sedan föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter