Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:43:20

Läget på elmarknaden - vecka 48 2022

Ökad elanvändning och minskad produktion.

Jämfört med föregående vecka ökade systempriset med 68 procent och landade på veckomedlet 299,4 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med 61 procent och genomsnittspriset var 309,9 EUR/MWh. I elområde SE3 och SE4 ökade spotpriset med 52 procent och genomsnittspriserna var 312,5 EUR/MWh samt 312,6 EUR/MWh.

Terminspriserna för års-, månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 33 procent, 51,8 procent respektive 27,3 procent.

Under veckan som var låg temperaturen i Sverige något under det normala och veckomedlet för nederbörden låg långt under medelvärdet.

Tillgänglig kärnkraft låg på 76 procent i Norden. I Sverige var tillgängligheten 84 procent, detta motsvarade en ökning med 0,1 procent jämfört med vecka 47.

Under vecka 47 ökade energianvändningen med 3,2 procent medan produktionen minskade med 2,2 procent jämfört med vecka 46.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter