Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:04:08

Läget på elmarknaden - vecka 44 2022

Ökade gaspriser samt sjunkande spotpriser.

Systempriset sjönk med 28 procent jämfört med föregående vecka och landade på 52,3 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 30 procent och genomsnittspriset var 35,8 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE3 minskade med 19 procent men förblev oförändrat i SE4 jämfört med föregående vecka. Genomsnittspriserna i SE3 och SE4 var 55 EUR/MWh respektive 67,7 EUR/MWh.

Terminspriset för månadskontrakt ökade med 17,8 procent, kvartalskontrakt minskade med 3 procent och årskontrakt minskade med 1,7 procent.

Terminspriserna på kol minskade med 9,3 procent och hade ett veckomedel på 222,5 USD/ton medan terminspriserna på olja ökade med 1 procent och hade ett veckomedel på 96 USD/fat.

Terminspriserna på gas ökade med 7,6 procent och hade ett veckomedel på 112,5 EUR/MWh.

Priset på utsläppsrätter redovisade ett veckomedel på 77,4 EUR/tC02 vilket var en minskning med 0,1 procent jämfört med föregående vecka.

Priset på elcertifikat redovisade ett veckomedel på 0,7 SEK/MWh vilket var en minskning med 5,7 procent jämfört med föregående vecka.

I Sverige minskade energianvändningen med 1,6 procent föregående vecka vilket var en minskning med 1,6 procent jämfört med vecka 42.

Produktionssidan ökade med 2,6 procent där vindkraftsproduktionen ökade med 17,3 procent och övrig värmekraft samt vattenkraften minskade med 3,7 respektive 3,5 procent jämfört med vecka 42.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter