Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:21:57

Läget på elmarknaden - vecka 43 2022

Varmt väder och sjunkande spotpriser i elområde SE3 och SE4.

Systempriset sjönk med 14 procent jämfört med föregående vecka. Veckomedlet landade på 72,4 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 ökade med 10 procent och i SE2 ökade de med 2 procent. Genomsnittspriset i SE1 och SE2 var 50,9 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE3 och SE4 minskade med 30 procent sedan föregående vecka. Genomsnittspriserna i SE3 och SE4 var 67,8 EUR/MWh.

Terminspriset för månadskontrakt minskade med 13,9 procent, kvartalskontrakt minskade med 5 procent och årskontrakt minskade med 7 procent. Priserna på EPAD:s minskade med 15,6 procent i SE1 och SE2, 13,1 procent i SE3 och 49,7 procent i SE4.

Terminspriserna på kol minskade med 4,5 procent och hade ett veckomedel på 245,4 USD/ton medan terminspriserna på olja ökade med 3,3 procent och hade ett veckomedel på 95 USD/fat.

Terminspriserna på gas minskade med 12 procent och hade ett veckomedel på 104,6 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen några grader över det normala medan nederbörden var något under det normala.

Den tillgängliga kärnkraftskapaciteten i Norden befinner sig på 76 procent vilket är en ökning med 4,2 procent sedan föregående vecka. I Sverige är den tillgängliga kärnkraftskapaciteten 84 procent, vilket är en ökning med 5,5 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter