Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:48:30

Läget på elmarknaden - vecka 41 2022

Minskande terminspriser för kol, olja och gas.

Systempriset ökade med 11 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 66,6 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 47 procent, där genomsnittspriset var 27,3 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE3 och SE4 ökade med 5 procent där genomsnittspriset var 62,6 EUR/MWh.

Terminspriserna för månadskontrakt minskade med 7 procent och kvartalskontrakt minskade med 6,4 procent medan årskontrakten minskade med 4,7 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna på kol minskade med 6 procent och hade ett veckomedel på 264,6 USD/ton, terminspriserna på olja ökade med 0,6 procent där veckomedlet var 93,8 USD/fat och terminspriserna på gas minskade med 8,8 procent där veckomedlet var 153,4 EUR/MWh.

Priset på utsläppsrätter redovisade vecka 41 ett veckomedel på 67,4 EUR/tCO2 vilket är en minskning med 0,3 procent jämfört med föregående vecka.

Priset på elcertifikat visar på ett veckomedel på 0,7 SEK/MWh vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med vecka 40.

Den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige befinner sig under det normala. Under veckan var medeltemperaturen några grader över det normala och nederbörden var lägre än normalt.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter