Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:28:17

Läget på elmarknaden - vecka 40 2022

Sjunkande spotpriser.

Systempriset sjönk med 59 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 60 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 43 procent, där genomsnittspriset var 51,7 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE3 och SE4 sjönk med 44 procent där genomsnittspriset var 59,6 EUR/MWh.

Även i övriga Norden sjönk spotpriserna kraftigt. Terminspriserna för månadskontrakt ökade med 18,3 procent och kvartalskontrakt ökade med 12,5 medan årskontrakten minskade med 8,8 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna på kol minskade med 7,1 procent och hade ett veckomedel på 281,6 USD/ton, terminspriserna på olja ökade med 6,8 procent där veckomedlet var 93,3 USD/fat och terminspriserna på gas minskade med 8,3 procent där veckomedlet var 168,2 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen några grader över det normala och nederbörden var högra än normalt.

Veckomedlet för tillgänglighet av nordisk kärnkraft var 62 procent, vilket var en ökning på 20 procent i jämförelse med föregående vecka. Veckomedlet för tillgänglighet för svensk kärnkraft var 69 procent, vilket var en minskning på 0,3 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter