Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:06:51

Läget på elmarknaden - vecka 39 2022

Minskad vindproduktion och ökad vattenkraftsproduktion.

Rättelse!

Lite längre ner på sidan finns en text där siffrorna av misstag har multiplicerats med 1000. Den felaktiga texten som först publicerades och skickades ut var” Under fredagen importerade Sverige el från Norge och på söndagen från Danmark, 5451 GWh respektive 7868 GWh. Samtidigt var Sveriges nettoexporterade Sverige cirka 451000 GWh ”

Rätt text är:

Under fredagen importerade Sverige el från Norge och på söndagen från Danmark, 5,451 GWh respektive 7,868 GWh Samtidigt var Sveriges nettoexport för vecka 39 cirka 451 GWh. Detta går också att se i figur 18 i hela läget på elmarknaden som innehåller tabeller och diagram i pdf-format.

Systempriset sjönk med 27 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 147,3 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med 36 respektive 33 procent, där genomsnittspriset var 91,3 EUR/MWh i SE1 och SE2. I elområde SE3 och SE4 minskade spotpriset med 57 procent, där genomsnittspriset var 106,3 EUR/MWh.

Terminspriserna för månadskontrakt minskade med 3,4 procent och kvartal- och årskontrakt ökade med 2,0 procent respektive 3,2 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna på kol ökade med 2,6 procent och hade ett veckomedel på 303,0 USD/ton, terminspriserna på olja minskade med 2,8 procent där veckomedlet var 87,3 USD/fat och terminspriserna på gas minskade med 3,1 procent där veckomedlet var 183,3 EUR/MWh.

I Norden ökade den ingående magasinfyllnadsgraden med 0,7 procentenheter medan den i Sverige minskade med 1,8 procentenheter och är därmed fortfarande lägre än den normala nivån.

Under veckan var medeltemperaturen ungefär det normala och nederbörden var 33 procent lägre än det normala.

Under fredagen importerade Sverige el från Norge och på söndagen från Danmark, 5,451 GWh respektive 7,868 GWh Samtidigt var Sveriges nettoexport för vecka 39 cirka 451 GWh.

Jämfört med vecka 37 så ser utbudet vecka 38 ut som följande: vattenkraftsutbudet har ökat med 28,2 procent och vindkraftsutbudet har minskat med 40,9 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter