Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 20:06:59

Läget på elmarknaden - vecka 38 2022

Fortsatt sjunkande systempriser.

Systempriset sjönk med 44 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 202, 7 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk under veckan med 3,2 respektive 1,9 procent, där genomsnittspriset var 67,3 EUR/MWh i SE1 och 68,7 EUR/MWh i SE2. I elområde SE3 och SE4 ökade spotpriset med 122,7 procent, där genomsnittspriset var 246,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för månads- och kvartalkontrakten minskade med 7,2 procent respektive 1,7 procent och årskontrakten ökade med 3,3 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna på kol minskade med 6 procent och hade ett veckomedel på 295,2 USD/ton, terminspriserna på olja minskade med 3,1 procent där veckomedlet var 89,8 USD/fat och terminspriserna på gas minskade med 7,4 procent där veckomedlet var 189,2 EUR/MWh.

I Norden ökade den ingående magasinfyllnadsgraden med 0,5 procentenheter medan den i Sverige minskade med 0,3 procentenheter och är därmed fortfarande lägre än den normala nivån.

Under veckan var medeltemperaturen ungefär 1 grad under det normala och nederbörden var även under det normala. Elanvändningen minskade i Sverige med 0,8 procent från vecka 36 till vecka 37, vindkraften var det kraftslag som ökade som mest med 133,6 procent och vattenkraften minskade med 26,8 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter