Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:44:13

Läget på elmarknaden - vecka 37 2022

Sjunkande systempriser och stor nederbörd.

Systempriset sjönk med 54 procent jämfört med föregående vecka och landade på veckomedlet 140,7 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk under veckan med 53 procent, där genomsnittspriset var 70,6 EUR/MWh. I elområde SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 60 procent, där genomsnittspriset var 123,6 EUR/MWh.

Priserna på EPAD:s ökade med 3,8 procent i elområde SE1, 3,9 procent i SE2 och 13,2 procent i SE3 medan det minskade med 10,5 procent i SE4.

Terminspriserna på kol minskade med 12,3 procent och hade ett veckomedel på 314,2 USD/ton, terminspriserna på olja ökade med 1,1 procent där veckomedlet var 92,7 USD/fat och terminspriserna på gas minskade med 9,3 procent där veckomedlet var 204,4 EUR/MWh.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i såväl Norden som Sverige med 1,7 respektive 3 procentenheter och ligger under normala nivåer. Under veckan var temperaturen något över det normala och nederbörden var betydligt högre än normalt.

Veckomedlet för tillgänglighet av nordisk kärnkraft var 66 procent, vilket var en ökning på 4,1 procent i jämförelse med föregående vecka. Veckomedlet för tillgänglighet för svensk kärnkraft var 69 procent, vilket var en minskning på 1,3 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter