Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:54:43

Läget på elmarknaden - vecka 36 2022

Högre spotpriser i elområde SE1 och SE2 samt låg nederbörd. Systempriset sjönk med 3 procent i jämförelse med föregående vecka och landade på veckomedlet 307,8 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med 163 procent, där genomsnittspriset var 148,9 EUR/MWh i SE1 och 149,2 EUR/MWh i SE2.

I elområde SE3 ökade spotpriset med 1 procent medan det minskade med 18 procent i elområde SE4. Genomsnittspriset i SE3 var 311,5 EUR/MWh och i SE4 var det 312,7 EUR/MWh.

Priserna på EPAD:s minskade med 27,5 procent i elområde SE1 och SE2 medan de ökade i elområde SE3 och SE4 med 197,3 respektive 11,9 procent.

Terminspriserna på bränsle fortsatte att sjunka under veckan. Terminspriserna på olja rasade med ytterligare 6,2 procent och priserna på kol och gas minskade med 2,5 respektive 12,3 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även priset på utsläppsrätter minskade under veckan med 14,9 procent och priset på elcertifikat minskade med 14,6 procent till ett veckomedel på 0,7 SEK per MWh.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 2,1 respektive 1,1 procentenheter och ligger något under normala nivåer. Under veckan som gick låg temperaturen strax under det normala för veckan och nederbörden låg betydligt lägre än medelvärdet för veckan.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft var 69 procent, vilket var en minskning med 15,4 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter