Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:25:35

Läget på elmarknaden - vecka 35 2022

Höga spotpriser i SE3 och SE4 samt låg nederbörd.

Systempriset har ökat med 2,3 EUR/MWh sedan föregående vecka, det motsvarar en ökning med 1 procent.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 174 procent. Genomsnittspriset i elområde SE1 och SE2 var 56,7 EUR/MWh. I SE3 minskade spotpriset med 11 procent och i SE4 minskade spotpriset 3 procent. Genomsnittspriset i SE3 var 307,6 EUR/MWh och i SE4 var det 383.2 EUR/MWh.

Terminspriserna för månads- och kvartalkontrakten minskade med 8,1 respektive 19,9 procent och årskontrakten minskade med 11,2 procent jämfört med föregående vecka.

Priserna på EPAD:s minskade i SE1 och SE2 med 9 procent, i SE3 minskade det med 49,4 procent och i SE4 ökade det 8 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för kol, olja och gas har minskat jämfört med föregående vecka. Kolpriset minskade med 3,7 procent, oljepriset minskade med 5 procent och gaspriset minskade med 14,2 procent.

Temperaturen i Sverige var ett par grader under det normala och nederbörden var betydligt lägre än normalt.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter