Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:18:28

Läget på elmarknaden - vecka 34 2022

Högre systempris och spotpriser i SE3 och SE4.

Systempriset har ökat med 79,1 EUR/MWh sedan föregående vecka, det motsvarar en ökning med 33 procent.

I elområde SE1 minskade spotpriset med 27 procent och i SE2 minskade priset med 70 procent. Genomsnittspriset i elområde SE1 var 20,7 EUR/MWh och i SE2 var det 20,7 EUR/MWh. I SE3 ökade spotpriset med 78 procent och i SE4 ökade spotpriset 14 procent. Genomsnittspriset i SE3 var 344 EUR/MWh och i SE4 var det 393,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för månads- och kvartalkontrakten ökade med 33,2 respektive 32,1 procent och årskontrakten ökade med 31,1 procent jämfört med föregående vecka.

Priserna på EPAD:s ökade i SE1 och SE2 med 46,5 procent, i SE3 minskade det med 2,5 procent och i SE4 ökade det 6,6 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för kol, olja och gas har ökat jämfört med föregående vecka. Kolpriset ökade med 2,6 procent, oljepriset ökade med 5 procent och gaspriset ökade 29,3 procent.

Temperaturen i Sverige var över det normala och nederbörden var betydligt lägre än normalt.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter