Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:30:24

Läget på elmarknaden - vecka 31 2022

Det är fortsatt sjunkande system- och spotpriser. Systempriset sjönk med 29 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 sjönk spotpriset med 53 procent, i SE2 med 30 procent och i SE3 och SE4 med 56 procent.

Priserna på EPAD:s ökade i samtliga elområden, i SE1 och SE2 med 36,5 procent, i SE3 med 37,6 procent och i SE4 med 0,2 procent.

Terminspriserna på kol och olja minskade under veckan med 12,1 respektive 8,3 procent medan terminpriset på gas fortsatte att öka med 2,4 procent.

Tillgängligheten för svensk kärnkraft låg i snitt på 96 procent. Temperaturen i Sverige låg på en normal nivå och nederbörden var större än vanligt.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter