Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:00:37

Läget på elmarknaden - vecka 23 2022

Varmt väder och sjunkande spotpriser i elområde SE3 och SE4.

Systempriset minskade med 22 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 24 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 25 procent och det minskade med 21 procent i elområde SE4.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade med 16,4 respektive 11,1 procent och årskontrakten minskade med 2,8 procent i jämförelse med föregående vecka.

Priserna på EPAD:s minskade med 16,2 procent i elområde SE1 och SE2 och minskade i elområde SE3 med 26,2 medan det ökade i elområde SE4 med 19,7 procent.

Terminspriserna på kol minskade under veckan med 3,6 procent, terminpriserna på olja ökade med 2,4 procent och terminpriserna på gas minskade med 5,2 procent.

Medeltemperaturen för veckan var strax över det normala och nederbörden låg en bit under medelvärdet.

Tillgängligheten i nordisk och svensk kärnkraft ökade med 15,6 respektive 6,6 procent. Olkiluoto 1 har kommit åter i drift under veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter