Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:11:39

Läget på elmarknaden - vecka 21 2022

Sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 56 procent i jämförelse med föregående vecka. Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 38 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 37 respektive 40 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 4,3 respektive 2,9 procentenheter men fortsätter att ligga under normal nivå. Temperaturen i Sverige låg nära den normala och nederbörden låg en bra bit över medelvärdet för veckan.

Tillgängligheten i nordisk och svensk kärnkraft minskade med 2,6 respektive 3,5 procent. Forsmark 3 har kommit åter i drift under veckan medan Olkiluoto 1 är på fortsatt revision och väntas åter i drift den 10 juni. Även Ringhals 3 är på revision och väntas åter den 1 juli.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter