Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:08:39

Läget på elmarknaden - vecka 19 2022

Milt väder och sjunkande systempris.

Systempriset sjönk med 28 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med 19 procent. I elområde SE3 och SE4 minskade spotpriserna med 22 respektive 53 procent.

Terminspriset för kol ökade under veckan med 3,7 procent. Terminspriserna för olja och gas sjönk med 2 respektive 4 procent.

Temperaturen i Sverige låg strax över det normala för veckan och nederbörden låg något under medelvärdet.

När det kommer till kärnkraften är Forsmark 3 och Olkiluoto 1 på revision. Oskarshamn 3 avslutade sin revision den 11 maj.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter