Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:54:52

Läget på elmarknaden - vecka 17 2022

Högre spotpriser i elområde SE3 och SE4.

Systempriset ökade med 42 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade under veckan med 44 respektive 47 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 109 procent och det ökade med 149 procent i elområde SE4.

Terminspriserna för kol och olja minskade under veckan med 13,8 respektive 2,7 procent. Samtidigt ökade terminspriset för gas med 4,8 procent.

Temperaturen i Sverige låg strax under det normala för veckan och nederbörden låg betydligt under medelvärdet.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade i både Sverige och Norden med 4,6 respektive 12,9 procent. Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 är fortfarande på revision. Sedan i söndags är också Forsmark 3 på revision och förväntas vara åter i drift den 28 maj 2022.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter