Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:29:20

Läget på elmarknaden - vecka 16 2022

Sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 26 procent i jämförelse med föregående vecka och även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden.

I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriset med 18 respektive 13 procent och i SE3 och SE4 sjönk det med 33 respektive 18 procent.

Terminspriset för kol ökade under veckan med 0,7 procent.

Även terminspriset för olja steg med 1,3 procent medan terminspriset för gas sjönk med 4,1 procent.

Under veckan som gick var medeltemperaturen i Sverige högre än normalt samtidigt som nederbörden var betydligt lägre för årstiden.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft var 80 procent, vilket var en minskning med 1,6 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter