Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:25:11

Läget på elmarknaden - vecka 14 2022

Sjunkande spotpriser och systempriset sjönk med 37 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna minskade med 32 procent i elområde SE1 och SE2. I elområde SE3 minskade spotpriset med 54 procent och i SE4 med 56 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade under veckan med 34 procent respektive 27,2 procent. Terminspriset för årskontrakten ökade med 3,7 procent.

Terminspriset på kol ökade under veckan med 5,8 procent medan terminspriset på olja och gas minskade med 6,4 respektive 5,5 procent.

Under veckan som gick var det kallare än normalt och nederbörden låg över medelvärdet för veckan.

Nästa vecka har Läget på elmarknaden uppehåll med anledning av påsken.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter